I Won't Let You Down


You ask me if I'm happy here,
No Doubt about it,
You ask me if my love is clear,
Want me to shout it
Gave you the best years of my life, woman
I know I failed to treat you right, but woman,
Don't let me out of here,
Oh, don't let me out of here

I won't let you down, I won't let you down again
I won't let you down, I won't let you down again

You say our love is running one way,
Coming from your side,
No help from me to see it through,
To beat the high tide
Take me and chain me if yu please, woman
Don't help me dig deeper my grave, oh woman,
Don't let me out of here
Oh, don't let me out of here

I won't let you down, I won't let you down again
I won't let you down, I won't let you down again

I won't let you down, I won't let you down again
I won't let you down, I won't let you down again
Beoordeling: 5/10 - stemmenCaptcha
Widget
Liedje D Ph I Won't Let You Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Won't Let You Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje D Ph I Won't Let You Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Won't Let You Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.