Believe In Love


Over the ocean
Up in the sky
All that is round me
Gotta be right
You are the reason
I'm losing it all
Tell me the meaning
Or tell me to go

Make me believe in love
The first minute I saw your face
I believed in love
No way to fight the feeling
Only one way to go
Maybe time will make it right
I know life aren't over
You make me believe in lo-o-o-o-ove

Still hear the whispers
Thought I could die
Do you remember
Things that you said
I wanna hold you to the end of time
Never regret me
Never let go

Make me believe in love
The first minute I saw your face
I believed in love
No way to fight the feeling
Only one way to go
Maybe time will make it right
I know life aren't over
You make me believe in lo-o-o-o-ove

I just wanna have you near
Hold my hand
I show you what love means to me

Believe in love
Yeah
Believe in love

Only one way to go
(Baby time will make) Baby time will make it right
(I know life aren't over)
You make me believe in love

Make me believe in love
The first minute I saw your face
I believed in love
No way to fight the feeling
Only one way to go
Maybe time will make it right
I know life aren't over
You make me believe in lo-o-o-o-oveCaptcha
Liedje Da Buzz Believe In Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Believe In Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Da Buzz Believe In Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Believe In Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.