Growing On Me


I can't get rid of you
I don't know what to do
I don't even know who is growing on who
'Cos everywhere I go you're there
Can't get you out of my hair
Can't pretend that I don't care - it's not fair

I'm being punished for all my offences
I wanna touch you but I'm afraid of the consequences
I wanna banish you from whence you came
But you're part of me now
And I've only got myself to blame

You're really growing on me
(Or am I growing on you?)
You're really growing on me
(Or am I growing on you?)
Any fool can see

Sleeping in an empty bed
Can't get you off my head
I won't have a life until you're dead
Yes, you heard what I said

I wanna shake you off but you just won't go
And you're all over me but I don't want anyone to know
That you're attached to me, that's how you've grown
Won't you leave me, leave me alone

You're really growing on me
(Or am I growing on you?)
You're really growing on me
(Or am I growing on you?)
Any fool can see

You're really growing on me
(Or am I growing on you?)
You're really growing on me
(Or am I growing on you?)Captcha
Liedje Darkness Growing On Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Growing On Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Darkness Growing On Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Growing On Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.