Songtekst van David Allan Coe: Would You Lay With Me (in A Field Of Stone)

Would You Lay With Me (in A Field Of Stone)


Would you lay with me in a field of stone
If my needs were strong would you lay with me
Should my lips grow dry would you wet them dear
In the midnight hour if my lips were dry
Would you go away to another land
Walk a thousand miles through the burning sand
Wipe the blood away from my dying hand if I give myself to you

Would you bathe with me in the stream of life
When the moon is full will you bathe with me
Will you still love me when I'm down and out
In my time of trials will you stand by me
Would you go away
Would you lay with me in a field of stone
If my needs were strong would you lay with meCaptcha
Liedje David Allan Coe Would You Lay With Me (in A Field Of Stone) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Would You Lay With Me (in A Field Of Stone)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje David Allan Coe Would You Lay With Me (in A Field Of Stone) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Would You Lay With Me (in A Field Of Stone) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.