?ce Cream ManDedicate one to the ladies
Now summertime's here babe, need somethin' to keep you cool
Ah, now summertime's here babe, need somethin' to keep you cool
Better look out now though, Dave's got somethin' for you
Tell ya what it is
I'm your ice cream man, stop me when I'm passin' by
Oh my, my, I'm your ice cream man, stop me when I'm passin' by
See now all my flavors are guaranteed to satisfy
Hold on a second baby

I got puddin' pie, banana dixie cups
All flavors and pushups too

I'm your ice cream man baby, stop me when I'm passin' by
See now all my flavors are guaranteed to satisfy Hold on, one more

Well I'm usually passin' by just about eleven o'clock
Uh huh, I never stop
I'm usually passin' by just around eleven o'clock
And if you let cool you one time, you'll be my regular stop

All right boys!

I got puddin' pie, banana dixie cups
All flavors and pushups too

I'm your ice cream man, stop me when I'm passin' by
See now all my flavors are guaranteed to satisfy, yes
I'm your ice cream man, stop me when I'm passin' by
I'm your ice cream man, stop me when I'm passin' by
They say all my flavors are guaranteed to satisfy Ah one time

(Guitar Solo)

I'm your ice cream man, stop me when I'm passin' by
I'm your ice cream man, stop me when I'm passin' by
They say all my flavors are guaranteed to satisfy

One time boys!
I'm your ice cream man
I'm your ice cream man
B-B-B-B-B-B-B-Baby!
Ah my my my
All my flavors are guaranteedto satis-uh-fy
Ow!Captcha
Widget
Liedje David Lee Roth ?ce Cream Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied ?ce Cream Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje David Lee Roth ?ce Cream Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje ?ce Cream Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.