Songtekst van Dean Martin: Tu Sei Bella, Signorina

Tu Sei Bella, Signorina


(1961)

Tu sei bella signorina
You're the flower of Napoli
Tu sei bella signorina
I wish I could tell you what you mean to me
Strollin' down the via Roma
Proud as a princess of yore
Tu sei bella signorina
You're the one I've been waiting for
Tu sei bella signorina
You're the one I've been waiting forCaptcha
Liedje Dean Martin Tu Sei Bella, Signorina is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tu Sei Bella, Signorinamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dean Martin Tu Sei Bella, Signorina downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tu Sei Bella, Signorina in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.