Songtekst van Dean Martin: With My Eyes Wide Open

With My Eyes Wide Open


in the movie "The Stooge"

With my eyes wide open I'm dreaming
Can it be true I'm holding you close to my heart
With my eyes wide open I'm dreaming
You're with me now sharing a vow never to part
I'm so afraid to close my eyes afraid that I'll find
This lovely thrill is just a silly illusion
With my eyes wide open I'm dreaming
Do I deserve such a break
Pinch me to prove I'm awake
I can't believe that you're really mineCaptcha
Liedje Dean Martin With My Eyes Wide Open is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied With My Eyes Wide Openmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dean Martin With My Eyes Wide Open downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje With My Eyes Wide Open in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.