Absence Of The Heart


I write you letters, but I don't send them
I just can't figure out how to end them
I try to reach you, you're right beside me
There's something missin' and we can't deny that
CHORUS
We live together separately
We don't want to fall apart
But every time we kiss there's an emptiness
An absence of the heart
How did we lose it, why did this happen
When did we take it all for granted
We sit in silence, inside we're cryin'
How can we keep out love from dyin'
(Repeat CHORUS, 3 times)
I write you letters, but I don't send themCaptcha
Liedje Deana Carter Absence Of The Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Absence Of The Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Deana Carter Absence Of The Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Absence Of The Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.