From Me To You


Da da da da

If there's anything that you want
If there's anything I can do
Just call on me and I'll send it along
With love from me to you

I've got everything that you want
Like a heart that's, oh, so true
Just call on me and I'll send it along
With love from me to you

I got arms that long to hold you
And keep you by my side
I got lips that long to kiss you
And keep you satisfied, oooh

If there's anything that you want
If there's anything I can do
Just call on me and I'll send it along
With love from me to you

From me to you
Just call on me and I'll send it along
With love from me to you

I got arms that long to hold you
And keep you by my side
I got lips that long to kiss you
And keep you satisfied, oooh

If there's anything that you want
If there's anything I can do
Just call on me and I'll send it along
With love from me to you
To you, to you, da da da daCaptcha
Widget
Liedje Del Shannon From Me To You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied From Me To Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Del Shannon From Me To You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje From Me To You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.