Deadly Deception


Obliterate christian mentality
Torture and salughter maliciously
They only wish it was a dream
Leaving their souls in agony

Reverent life living despair
Lying god compelled
Deceptive belief unanswered prayers
Deadly belief the fools ensnared!!

Crucified condemned to die
Behold the hatred in the eye
Slowly lashing beating down
Hang Christ up and bear crown
Opposing preachers blessed faith
Converts of our vicious sect
Balance in the behalf
The world's cosmic battle!!

Obliterate christian mentality
Torture and salughter maliciously
They realize it's not a dream
We left their souls in agony

Reverent life living despair
Lying God repelled
Deceptive belief unanswered prayers
deadly belief the cross they bear!!!

Crucified condemned to die
Behold the hatred in the eye
Slowly lashing beating down
Hang Christ up and bear our crown
Opposing preachers blessed faith
Converts of our vicious sect
Balance in the behalf
Deadly deception!!Captcha
Liedje Diabolic Deadly Deception is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Deadly Deceptionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Diabolic Deadly Deception downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Deadly Deception in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.