Extinction Level Event


Devastate
Evolution of our planet
When the age of man will be erased
From negliegence of distant past
Extinction Level Event!!

Eradicate
Cast away the mass appeal
As burning rock falls from the sky
Scales of time weigh our fate
Prayers to heaven cannot save!!

Dust and ash
Deadly rain
Land swallowed by tidal waves
Lifeless bodies
Drift out to sea
No atmosphere left to breath

Extinction Level Event!!

Technology
Warnings of the coming days
Shelters built in mountains deep
Voyage from unknown regions
Ruthless violence nature brings!!

Disaster
Panic stricken world
Destruction!

Massive graves
Eternal darkness reigns
Annihilation!!!

Omission
Of fallen mortals cease
Perpetual demise!

Barren plains
Universal cycle complete
Elimination of all humanity!!!Captcha
Liedje Diabolic Extinction Level Event is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Extinction Level Eventmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Diabolic Extinction Level Event downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Extinction Level Event in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.