Majestic Satanic


Walk!!
Left hand path to life of success
And ambition!!

Live!!
Indulge pleasures, selfism reigns
Pride without guilt!!

Supreme form of evil!!
Perspective of clarity!!

Embrace the seven sins!!

The paths to pleasure!!

Society of the elite!!

Philosophy of the strong!!

Hail!!
The accuser adversary
Symbolic one!!

Heed!!
Rules of the earth, natural thought
Instinctual ways!!

Archangel of satan!!
Laveyan sect of wisdom!!

Advance into the higher realms of
thought!!

[Lead: Jerry]
[Lead: Brian]
[Lead: Jerry]
[Lead: Brian]

In the name of satan
We assail the holy rites
Break the chains of mental slavery
Surrounding magic succeeds!!

With the strength of belial
Gather forces under black
Standard of satanic might
March forth to victory!!!

By the flames of lucifer
We enlighten stagnant minds
Crumble walls of falsehood
Foolish fears your demise!!

From the depths of leviathan
Boldness obtains our desires
Instilled instincts undenied
Immortal souls eternal rise!!

Rise!!!
Majestic satanic!!!
Rise!!!Captcha
Liedje Diabolic Majestic Satanic is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Majestic Satanicmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Diabolic Majestic Satanic downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Majestic Satanic in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.