Songtekst van Dick Haymes: Between The Devil And The Deep Blue Sea

Between The Devil And The Deep Blue Sea


I hear a bird, Londonderry bird,
It well may be he's bringing me a cheering word
I hear a breeze, a River Shanon breeze,
It well may be it's followed me across the seas
Then tell me please:
How are things in Glocca Morra?
Is that little brook still leaping there?
Does it still run down to Donny cove?
Through Killybegs, Kilkerry and Kildare?
How are things in Glocca Mora?
Is that willow tree still weeping there?
Does that lassie with the twinklin' eye
Come smilin' by and does she walk away,
Sad and dreamy there not to see me there?
So I ask each weepin' willow and each brook along the way,
And each lass that comes a-sighin" Too ra lay
How are things in Glocca Morra this fine day?Captcha
Liedje Dick Haymes Between The Devil And The Deep Blue Sea is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Between The Devil And The Deep Blue Seamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dick Haymes Between The Devil And The Deep Blue Sea downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Between The Devil And The Deep Blue Sea in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.