Songtekst van Die Verbannten Kinder Eva's: Sad Silent Home

Sad Silent Home


Away the moor is dark beneath the moon,
And rapid clouds have drunk day's last pale beam,
Gathering winds will call darkness so soon,
Will call the darkness so soon
Away, away to thy sad silent home,
Pour bitter tears on its desolated hearth,
Watch the dim shades as like all ghosts they go,
Like ghosts they go and comeCaptcha
Widget
Liedje Die Verbannten Kinder Eva's Sad Silent Home is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sad Silent Homemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Die Verbannten Kinder Eva's Sad Silent Home downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sad Silent Home in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.