Songtekst van Die Verbannten Kinder Eva's: The Past

The Past


Walking or asleep, thou of death must deem
Things more true and deep than we mortals dream
We look before and after and pine for what's not
Our sincerest laughter with some pain is fraught
Will thou now forget the happy hours
Which we buried in love's, in love's sweet bowers
Heaping over their corpses so cold
Blossoms and leaves instead of the mold?
Forget the dead and the past? Oh yet,
There are ghosts that may take revenge for it,
Memories that make the cold heart a tom
Regrets which glide through the spirit's gloom,Captcha
Widget
Liedje Die Verbannten Kinder Eva's The Past is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Pastmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Die Verbannten Kinder Eva's The Past downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Past in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.