Songtekst van Die Verbannten Kinder Eva's: The Serpent's Voice

The Serpent's Voice


There was once truth in what you spoke
But teased by doubt alone
I hear the serpent voice inside me
Sands of time will now dissolve

I cry for truth from where I stand
But growing lies my reply
I bought my ship of dreamy pictures
Through the seas of death

I sale but know not where I am
Sinking and no one around
The last sound that my body utters
Is a cry for truthCaptcha
Widget
Liedje Die Verbannten Kinder Eva's The Serpent's Voice is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Serpent's Voicemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Die Verbannten Kinder Eva's The Serpent's Voice downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Serpent's Voice in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.