At Night


It`s easy on the eye
When the truth turns into lies
Don`t protect yourself from shame
"I am not the one to blame"
Feel the pain they hold inside
See the grief behind their pride
Still their love won`t ever die
And tonight it feels alright
You don`t understand
My back against the wall
I ever seem to fall
You don`t understand
You don`t understand
I never hear you call
I was made for fallng down
The moon relieves against the sky
Shapeless faces pass me by
I hate to see the part I play
But at night all cats are grey
Fet undressed and hold me tight
When the dark defeats the light
Then my love may even die
But at night I feel alright
You don`t understand
My back against the wall
I ever seem to fall
You don`t understand
You don`t understand
I never hear you call
I was made for fallng down
The things that made me fall
The things that I might say
I never hear you call
I never feel again
The things that made me fall
The things that I might say
I never hear you call
I never feel againCaptcha
Liedje Die Vision At Night is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied At Nightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Die Vision At Night downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje At Night in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.