Close Minded


One, Two, Three, Four

Everyone tells me I'm close minded
Why don't you listen to this, you might like it
Everyone tells me I'm close minded
You're some hypocrite if you say you don't buy it
Everyone tells me I'm close minded
I'll tell you right now that I'm never gonna try it
Everyone tells me I'm close minded
Give me what I want or there's gonna be a riot

What am I to do
Close-minded
What am I to do
Close-minded

Everyone tells me I'm close minded
Make no mistake, there's no compromise
Everyone tells me I'm close minded
Just try and see it through my eyes
Everyone tells me I'm close minded
I'll tell ya one more time that ya better keep quiet
Everyone tells me I'm close minded
If it's not punk rock, I'm never gonna like it

What am I to do
Close-minded
What am I to do
Close-minded

[Spoken:]

You know, everybodies always saying "You're really close minded You only listen to one type of music, you only go to one type of show" And I say "Well you know what, this is the type of music we grew up on, this is the type of music we play Punk rock is our way of life It's how we chose to live And everyone elses opinion is worth nothing Don't worry about what I listen to, worry about your own life Because I'm not going to change for you or anyone I can't help it if you don't like it, and it's upto me if I don't want to listen to anything else It's what's in our blood, it flows through our veins, so save your breath 'coz we're here to stay!!

Everyone tells me I'm close minded
Why don't you listen to this, you might like it
Everyone tells me I'm close minded
You're some hypocrite if ya say you don't buy it
Everyone tells me I'm close minded
I'll tell you right now that I'm never gonna try it
Everyone tells me I'm close minded
Give me what I want or there's gonna be a riotCaptcha
Widget
Liedje Die Vision Close Minded is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Close Mindedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Die Vision Close Minded downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Close Minded in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.