Effigy


If they came and took away
Everything you are today
Could you find another way
All my feelings undermined
Urged to follow strict design
And I won't cross that line

Just an effigy
What I used to be
And everything that seemed real
Was just a dream

Will you side with faith or fear?
Try to save all that's dear
They might scream, but I can't hear
I've got my own cross to bare
I've still got reason to care
And in the end, I'm no worse for wear

Just an effigy
What I used to be
And everything that seems real
Is just a dream

Will you side with faith or fear?
Try to save all that's dear
Will you side with faith or fear?
Try to save all that is dear

Just an effigy
What I used to be
And everything that seems real
Is just a dreamCaptcha
Widget
Liedje Die Vision Effigy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Effigymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Die Vision Effigy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Effigy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.