House of Curse


I have a new house here in town
And I've heard a ghost lives in it
He cursed the house and he wants to dance
He cursed the house that's his only chance
Say that word
Listen to the sound
Say that word
We gonna dance around
Where is the rest what I'm looking for
Give me the chance and all all I want
speak to the lover
I have a new friend here in my house
I've lost the fear that I had before
He plays the guitar, he bangs the drum
He wants to dance and he wants just fun
Say that word
Where has my friend gone
Where are my memories
Oh god what have I done
When the night was young
When the night was young
Say that word
Where is my friend, what have I done
Keep the curse, but he has gone
I have to shoot a glance, for a very last time
Listen to his words and the sound is mine
Say that wordCaptcha
Widget
Liedje Die Vision House of Curse is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied House of Cursemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Die Vision House of Curse downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje House of Curse in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.