Now I Bleed


You don't know me, know me at all
First I crumble, then I fall away:betrayed
You can't see, you're mesmerized
Too stubborn to compromise:I stay today

You had me believe
I never thought that you would leave
And now I bleed
I've got a sneaky suspicion I'm not your first
It's intuition and someone's been cursed - it only gets worse
Can't you see what's happening?
I'd have given anything to you - you know it's true

You had me believe
I never thought that you would leave
And now I bleed
There's nothing more that I can do
You're not the friend that I once knew
You don't know me, know me at all
First I crumble, then I fall away, away

You had me believe
I never thought that you would leave
And now I bleedCaptcha
Widget
Liedje Die Vision Now I Bleed is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Now I Bleedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Die Vision Now I Bleed downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Now I Bleed in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.