Sign of Rose


Come with me to the valley of night
Feel the jungle of ivy
I walk with you through the tunnel of light
Don't listen to the song of the siren
And the singer with the black rose between
His teeth is singin for your death
And the singer with the red rose between
His teeth is singin for your life
I pray now - in all secrecy
You'll kiss the sun in the desert land
Your longing for salvation
The tunnel is the light and the end
You mustn't sing with the sirene
And the singer with the black rose between
His teeth is singin for your death
And the singer with the red rose between
His teeth is singin for your life
I pray now - in all secrecy
You pave the way for your only fight
I cannot bear your fear in me
At the end of the tunnel
There is the light
Don't believe in the song of the siren
and the singerCaptcha
Liedje Die Vision Sign of Rose is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sign of Rosemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Die Vision Sign of Rose downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sign of Rose in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.