Come On, Let's Go


Well, come on, let's go, let's go, let's go, little darlin'
Tell me that you'll never leave me
Come on, come on, let's go again
And again and again

Well, now swing me, swing me
Swing me way down there, darling
Come on, let's go, little darling
Let's go, let's go again once more

Well, I love you so, yeah
And I'll never let you go
Come on, baby, soon
Oh pretty baby, I love you so

Well, let's go, let's go
Let's go little sweetheart
And then we can always be together
Come on, come on, let's go again
Let's go

I love you so, yeah
And I'll never let you go
Come on, baby, soon
Oh pretty baby, I love you so

Well, let's go, let's go, let's go, little darling
Tell me that you'll never leave me
Come on, come on, let's go again
And again and again

Come on, let's go and do it again
And again and again and again
And again and again and again
Come on, let's go and do it againCaptcha
Liedje Dion Come On, Let's Go is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come On, Let's Gomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dion Come On, Let's Go downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come On, Let's Go in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.