Drip Drop


Words and Music by Jerry Lieber and Mike Stoller

Hey, the roof is leakin?and the rains fallin?on my head, it wont stop
The roof is leakin?and the rains fallin?on my head, I need a mop
I cried so hard, teardrops on my bed, drippity-drop (yes)

She packed up her bags and she moved out on the midnight train (drip drip) shes
got no brain (drippity-drop)
She packed up her bag and she moved out on the midnight train, (drip drip) the
girls insane (drippity-drop)
She took my heart, tears rollin?down my drain, (drip drip) just like rain (drippity-
drop)

My buddy come to see me to give me a tip, tip, tip
I said now listen here friend, I tell ya Im hip, hip, hipe slip, slip, slip?Captcha
Widget
Liedje Dion Drip Drop is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Drip Dropmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dion Drip Drop downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Drip Drop in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.