Songtekst van Dirty Dancing: Love Is Strange (Silvia & Mickey)

Love Is Strange (Silvia & Mickey)


Love
Love is strange
'Lot of people
Take it for a game
Once You get it
You never wanna quit
After You've had it
You're in an awful fix

Many people
Don't understand
They think loving
Is money in the hand
Your sweet loving
Is better than a kiss
When You leave me
Sweet kisses I miss
Silvia
Yes, Mickey
How you call your lover boy?
Come here, lover boy
And if he doesn't answer
Oh, lover boy
And if he still doesn't answer
I simply say
Baby, oh baby
My sweet baby, You're the one
Baby, oh baby
My sweet baby, You're the oneCaptcha
Widget
Liedje Dirty Dancing Love Is Strange (Silvia & Mickey) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Is Strange (Silvia & Mickey)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dirty Dancing Love Is Strange (Silvia & Mickey) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Is Strange (Silvia & Mickey) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.