Python Zero


I don't mind the agony, the dying thirst or fading hunger
Mystical, the smell of fear, fire breeds the pain inside me
The horror set in me, twisted minds like roaring thunder
Come with me, catastrophy, lead me to realityCaptcha
Liedje Dismal Euphony Python Zero is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Python Zeromits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dismal Euphony Python Zero downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Python Zero in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.