Songtekst van Distorted Penguins: Butter In The Jam

Butter In The Jam


You and me we're so mature
I think I know that, but I'm not sure
You and me do crazy things
And I know that you have wings

Ooo Ooo Ooo
You and me we got connections
You and me got strange confessions
You and me we say what goes
We do stuff that nobody knows

Come at my house at midnight
Leanin' on my arm at twilight
You know only who I am
Never put butter in the jam

Butter, butter
Put butter in the jam

Butter, butter
You and me
You and meCaptcha
Widget
Liedje Distorted Penguins Butter In The Jam is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Butter In The Jammits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Distorted Penguins Butter In The Jam downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Butter In The Jam in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.