Deep End


I'm down and out
With or without
Dignity and pride
Now is the time to hide

I just can't keep track of all the promises I've made
Maybe if I lay here long enough they will just fade away
I won't live this lie another day I make amends
I won't promise anymore
I know that I've gone off the deep end
I'm given up
I've had enough
You hang in there
Find someone who can care better than me
I can't change the past
We weren't meant to last
The one part I should get
Sorry doesn't cut itCaptcha
Widget
Liedje Distorted Penguins Deep End is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Deep Endmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Distorted Penguins Deep End downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Deep End in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.