Falling Rock


Don't turn the radio off, don't turn the radio down
Just lean back and groove to that sweet sweet sound
Seems like we gotta work hard, to remain on top
To maintain and restore the Falling Rock
Used to be easy just to sit and wonder why
It's getting harder all the time

Hey Hey, Ho Ho don't let the rock music go
Hey Hey, Woah no, just let the rock music flow

I'm not a rapper and I can't sing with soul
The only song I know is "Old Time Rock and Roll"
They say that you are judged by what you say
But no matter what say or do rock music is here to stay
Used to be easy just to sit and wonder why
It's getting harder all the timeCaptcha
Widget
Liedje Distorted Penguins Falling Rock is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Falling Rockmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Distorted Penguins Falling Rock downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Falling Rock in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.