Pearl Octopus


Piercing the skin
Blood running thin
The water rapidly
Flows from tenacity
Just look at, look at you
You are a wreck
You broke the contract due
Today if I'm correct

Pearl octopus
Swimming my way
Treading deep inside
But what can I say
Helpless thoughts
Stuck in my head
Pearl octopus tentacles met
Magnetic undertow
Between the lines
Marble stone paper
And words that rhyme
I hear silence
Rattling my brain
Falling to pieces
At my own gameCaptcha
Widget
Liedje Distorted Penguins Pearl Octopus is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pearl Octopusmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Distorted Penguins Pearl Octopus downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pearl Octopus in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.