Songtekst van Divit: The One That's In The Green Shirt

The One That's In The Green Shirt


Just another Sunday evening gathering with my friends
Like a movie scene the record screeched
Mesmerized, catching flies stuck in a dream
Who's that girl?
The one that's in the green shirt
Who's that girl?
One row up and three seats over
Who's that girl?
Well maybe I should ask her
Who's that girl?
But I don't want to get hurt
Tell me who is that girl?

Well I got her name and number
Called her up on the phone
But we all know how the story goes
And it's not a very happy endingCaptcha
Liedje Divit The One That's In The Green Shirt is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The One That's In The Green Shirtmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Divit The One That's In The Green Shirt downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The One That's In The Green Shirt in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.