Songtekst van Dog Fashion Disco: The Darkest Days

The Darkest Days


Flesh colored lips, sipping from wasted veins
Black clouds and stigmata appearing again
Imprisoned in cold asylums, handshakes are exchanged
Magnetic rays, electric light, quickly growing dim

These are the darkest days
These are the darkest days of all
And it comes as no surprise, all hope will someday die
Lost in a slow kiss goodbye, all hope will someday die
As we sink like stones in the [river]

Terrified children chased through deserted streets
By maniacal madmen grinning with cannibal teeth
Turn your ugly head to me, vampire and deity
Bite the neck that feeds you what the heart bleeds

These are the darkest days
These are the darkest days of all
And it comes as no surprise, all hope will someday die
Lost in a slow kiss goodbye, all hope will someday die
As we sink like stones in the river

So long, so far gone, my wild eyed child
It's been so long, and you're so far gone
Someday I'll find you when I die

I see you floating away from me
I see you floating away from me
You remind me of the flowers on your grave
You remind me of the (flowers) on your [grave]

[Malignant feeling you fooled the world again]
[These voices in my head are begging me to let you in]

These are the darkest days of all
And it comes as no surprise, all hope will someday die
Lost in a slow kiss goodbye, all hope will someday die
As we sink like stones in the river

So long, so far gone, my wild eyed child
It's been so long, and you're so far gone
Someday I'll find you when I die

[Someday when I die]
[Someday when I die]Captcha
Widget
Liedje Dog Fashion Disco The Darkest Days is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Darkest Daysmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dog Fashion Disco The Darkest Days downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Darkest Days in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.