Cleopatra Eyes


I didn't hardly eat a thing all day
Thinking about you and what you'd say
Just to look in your eyes
Yeah, I'd pay full price
To the moon and back, yeah
That's no lie

Take my heart
Cleo, Cleo, Cleo, Cleopatra eyes

Well we must have been sleeping for years
and years and years and years
But now, I'm alone in your arms
P-p-p-pinching myself to make believe
That I'll run away with you

You can take me for a fool
You can take me for a ride
Well we must have been talking for days
and days and days and days
But now, I'm alone in my thoughts
T-t-t-touching myself to make up for losing you
And I'll run away with youCaptcha
Liedje Dolour Cleopatra Eyes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cleopatra Eyesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dolour Cleopatra Eyes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cleopatra Eyes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.