Rocker Chixxx Dig Us


I'd hardly say I got a thing for you (you're so square)
You know you complicate the things I do (you're so square)
And when I ask your advise on something, you don't care
And now its every single day you say I'm not there

Well, I'm not sure what you are used to
But killing time is killing me too
I can't stand us going nowhere
I'm ready to fly, bye, bye, bye

Well I know what it takes to be loved by you
I know what it means to be touched by youCaptcha
Liedje Dolour Rocker Chixxx Dig Us is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rocker Chixxx Dig Usmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dolour Rocker Chixxx Dig Us downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rocker Chixxx Dig Us in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.