Songtekst van Don Gibson: We Live In Two Different Worlds

We Live In Two Different Worlds


We live in two different worlds dear that's why we're so far apart
You made your world out of vows that were broken I built the world in my heart

Everyone here tried to warn me you were just a playing game
I told them all we were made for each other I thought our worlds were the same
[ guitar ]
We live in two different worlds dearCaptcha
Liedje Don Gibson We Live In Two Different Worlds is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied We Live In Two Different Worldsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Don Gibson We Live In Two Different Worlds downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje We Live In Two Different Worlds in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.