Ain't It Amazing


I've never had a face you'd notice
The world never took much notice of me
I've never been good at conversation
I was too busy tripping on my own feet

I've never had grand illusions
Love was always for someone else
But in a world, so few surprises
There's still a few surprises left

Ain't it amazing, that miracles happen
Ain't it amazing, you can still find your dream
Ain't it amazing, it all comes true
When someone like you can happen to someone like me

So hold me now so warm beside you
Let me stay forever near
Sometimes I think I'm only dreaming
But I wake up, you're still hereCaptcha
Liedje Don Williams Ain't It Amazing is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ain't It Amazingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Don Williams Ain't It Amazing downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ain't It Amazing in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.