Songtekst van Don Williams: Another Place, Another Time

Another Place, Another Time


Oh, its late I know I should be leaving
We've both got someone waiting, we'll have to go
And it's so strange to think that I've just met you
I almost wish I had met you long ago

And in your eyes I see a certain look
And that same look must be in mine
And who knows just what we might have been,
Another place another time

I'll admit in time that I'll forget you
'Cause the truth is I still love her after all
But even though we knew it couldn't happen
For a moment we felt something, Oh, so strong

And in your eyes I see a certain look
And that same look must be in mine
And who knows just what we might have been,
Another place another time

And who knows just what we might have been,
Another place another timeCaptcha
Liedje Don Williams Another Place, Another Time is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Another Place, Another Timemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Don Williams Another Place, Another Time downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Another Place, Another Time in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.