Beautiful Woman


I've been talking to a beautiful woman, all night long
And I don't know if I'm coming or going, feels so strong

There's a look in her eyes it's turning me on
Something inside says the bad time is gone
Wonder why it's taken so long

I've been looking for a beautiful woman, all my life
Love can hit you when you don't see it coming, but that's alright

All the love in the world, stepped into my life
I'm feeling so good, I could never describe
Open your eyes can't you see
Baby what you're doing to me

All the love in the world, stepped into my life,
Feeling so good, I could never describe
Open your eyes, can't you see

I've been talking to a beautiful woman, all night long
And I don't know if I'm coming or going, feels so strong

All the love in the world, stepped into my life
Feeling so good, I could never describe
Open your eyes can't you see
Baby what you're doing to me

I've been talking to a beautiful woman, all night long
And I don't know if I'm comin' or going, feels so strong
I've been talking to a beautiful woman
And I don't know if I'm coming or goingCaptcha
Liedje Don Williams Beautiful Woman is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beautiful Womanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Don Williams Beautiful Woman downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beautiful Woman in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.