Come A Little Closer


Now Stop that small talk, turn that light off, it ain't my fault, you look so fine;
My hearts achin', and I ain't fakin', I don't ask for much of nuthin', I just need a little lovin';
Come on babe, come a little closer, honey move it over, feels so right,
Pull that shade, just a little lower, come a little closer, baby tonight
Now put that phone down, shut that door now, let's just think about, me and you;
My hearts racin', time is a wastin', I don't want much of nothin', a little kiss a little hugin'
Come on babe, come a little closer, honey move it over, feels so right
Now pull that shade, just a little lower, come a little closer, baby tonight

Cut off that late show, turn that lamp low, honey you know, how I feel;
My hearts beatin', the night is pleasing, I ain't asking that much of ya, all I want to do is love ya;
Come on babe, come a little closer, honey move it over, feels so right
Now pull that shade, just a little lower, come a little closer, baby tonight
Now come on babe, come a little closer, honey move it over, feels so right
And pull that shade, just a little lower, come a little closer, baby tonightCaptcha
Liedje Don Williams Come A Little Closer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come A Little Closermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Don Williams Come A Little Closer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come A Little Closer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.