Cup O'tea


I Don't Want To Be The Fiery Sun
I Just Want To Be Your Candle Honey
I Just Want To Be Your Candle Baby
Let The Sun Shine On

I Don't Want To Be The Deep Blue Sea
I Just Want To Be Your Cup 'O Tea
I Just Want To Be Your Cup 'O Tea
Let The Sea Rage On

Let The Waves Roll And Pound
Let The Sun Burn The Ground
Let This Old World Roll Around
I'll Be Happy To Have Your Lovin'

I Don't Want To Be Like A Big Freight Train
I Just Want To Be Your Walking Cane
I Just Want To Be Your Walking Cane
You Can Lean On Me

I Don't Want To Be Like A Bird In The Air
I Just Want To Be Your Rocking Chair
I Just Want To Be Your Rocking Chair
Baby Sit By Me

Let The Trains Roll On By
Leave It Up To The Birds To Fly
'Long As You Say You'll Be Mine
I'll Be Happy To Have Your Lovin'

I Don't Want To Be Like The Deep Blue Sea
I Just Want To Be Your Cup 'O Tea
I Just Want To Be Your Cup 'O Tea
Let The Sea Rage On







Captcha
Liedje Don Williams Cup O'tea is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cup O'teamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Don Williams Cup O'tea downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cup O'tea in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.