Don't You Believe


CHORUS:
Don't you believe I've tried long enough
Don't you just believe it's time
Don't you believe I've gone far enough
Don't you just believe it's time
Lord knows I've tried just to keep you off my mind
But it's no use, nothing works
You just stay with me all the time

All I do is follow you, reaching for you with my mind
Your sweet love is all I need,
And I think you've known it all the timeCaptcha
Liedje Don Williams Don't You Believe is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't You Believemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Don Williams Don't You Believe downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't You Believe in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.