Songtekst van Donovan: Wear Your Love Like Heaven

Wear Your Love Like Heaven


WRITER IN THE SUN
Donovan
The days of wine and roses are distant days for me
I dream of the last and the next affair and of little girls
I'll never see
And here I sit the retired writer in the sun
The retired writer in the sun, and I'm
Blue, the retired writer in the sun
Tonight I trod in starlight I excuse myself with a grin
I ponder the moon in a silver spoon and the little one alive
within
And here I sit the retired writer in the sun
The retired writer in the sun, and I'm
Blue, the retired writer in the sun
The magazine girl poses on my glossy paper aeroplane
Too many years I spent in the city playing with Mister Loss
and Gain
And here I sit the retired writer in the sun
The retired writer in the sun, and I'm
Blue, the retired writer in the sun
I bathe in the sun of the morning, lemon circles swim in the
tea
Fishing for time with a wishing line and throwing it back in
the sea C
And here I sit the retired writer in the sun
The retired writer in the sun, and I'm
Blue, the retired writer in the sun
Transcribed by Stephen Sander

Stephen SanderCaptcha
Liedje Donovan Wear Your Love Like Heaven is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wear Your Love Like Heavenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Donovan Wear Your Love Like Heaven downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wear Your Love Like Heaven in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.