Songtekst van Doris Day: By The Light Of The Silvery Moon

By The Light Of The Silvery Moon


By the light of the silvery moon
I want to spoon
To my honey I'll croon love's tune
Honey moon, keep a-shinin' in June
Your silv'ry beams will bring love's dreams
We'll be cuddlin' soon
By the silvery moon
Place - park, scene - dark
Silv'ry moon is shining through the trees
Cast - two, me - you
Summer kisses floating on the breeze
Act one, be done
Dialog - where would ya like to spoon?
My cue, with you
Underneath the silv'ry moon
By the light of the silvery moon
I wanna spoon
To my honey I'll croon love's tune
Honey moon, keep a-shinin' in June
Your silv'ry beams will bring love's dreams
We'll be cuddlin' soon by the silvery moon
Act two, Scene - new
Roses blooming all around the place
Cast - three, You - me
Preacher with a solemn-looking face
Choir sings, bell rings
Preacher: You are wed forever more
Act two, all though
Every night the same encore
By the light, not the dark but the light
Of the silvery moon, not the sun but the moon
I wanna spoon, not croon, but spoon
To my honey I'll croon love's tune
Honeymoon, honey moon, honey moon
Keep a-shinin' in June
Your silv'ry beams will bring love's dreams
We'll be cuddlin' soon
By the silvery moon
The silv'ry moonCaptcha
Liedje Doris Day By The Light Of The Silvery Moon is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied By The Light Of The Silvery Moonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Doris Day By The Light Of The Silvery Moon downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje By The Light Of The Silvery Moon in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.