Songtekst van Doris Day: I'll Never Stop Loving You

I'll Never Stop Loving You


I'LL NEVER STOP LOVING YOU
Doris Day
(Sammy Cahn/Nicholas Brodzsky)

I'll never stop loving you
Whatever else I may do
My love for you
Will live 'till time itself is trhrough

I'll never stop wanting you
And when forever is through
My heart will beat
The way it does each time we meet

The night doesn't question the stars
That appear in the skies
So why should I question the stars
That appear in my eyes

Of this I'm more than just sure
My love will last and endure
I'll never, no
I'll never stop loving youCaptcha
Liedje Doris Day I'll Never Stop Loving You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'll Never Stop Loving Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Doris Day I'll Never Stop Loving You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'll Never Stop Loving You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.