Pelea Callejera


Una banda
venia por la calle
y la otra por la vereda
uno de ellos boqueo
y la pelea se armo
Relucian las cadenas,
relucian las navajas
Un disparo de una 22
en el lugar se escucho
La policia acudio
al instante al lugar
La policia acudio
al instante al lugarCaptcha
Widget
Liedje Dos Minutos Pelea Callejera is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pelea Callejeramits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dos Minutos Pelea Callejera downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pelea Callejera in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.