Track Number 7


Make no mistake
You can't get a break
When you're up to your neck in it
Here comes the man
The shit hits the fan
And everything goes with it
Make haste
There's nothing left to say
They'll pull you down deeper in it

Get up-get up
Get up and unload
You got to carry on with it
Who is right
We'll survive

Stinks at best
When shit's on your breath
But I know you been swimming in it
Here comes the judge
To flush out the sludge
Penalized, fined and now the sentence
Baby, baby when the levee breaks
I'm gonna blow up
You get it

Get up-get up
Get up and unload
Or you're gonna get buried in it
Who is right
We'll surviveCaptcha
Liedje Doubledrive Track Number 7 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Track Number 7mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Doubledrive Track Number 7 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Track Number 7 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.