Bite The Pain


Look down at the body
you may see no trace of wounds
but in the eye
the eye of the beholder
one cannot asume
Not a drop of blood is drawn
but you know how it bleeds
beware of the sharp edged weapon
called human being
It is a shield of passion
and strong will
from this I am the victor
instead of the kill
I will not feed your hunger, instead
I bite the pain
looking not back, but forward
I bite down hard
try to cover up the trail of deceit
and daggers spawned from your soul
(Solo Hamm/Schuldiner)
Acid, the tears of remorse
flow in vain, too late for regrets
save it
for the next ill fated gameCaptcha
Widget
Liedje Dr. Death Bite The Pain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bite The Painmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dr. Death Bite The Pain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bite The Pain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.