(credits)


2 Bite the Pain 4:26
3 Spirit Crusher 6:44
4 Story to Tell 5:32
5 The Flesh and the Power it Holds 8:24
6 Voice of the Soul 3:40
7 To Forgive 5:53
8 A Moment of Clarity 7:20
9 Painkiller* 6:00
All songs written by DEATH
except * by JUDAS PRIEST
Produced by Jim Morris & Chuck Schuldiner
Recorded and mixed at Morrisound Studio, Tampa, FL in April - May 1998
Shannon Hamm - Guitars
Richard Christy - Drums
Scott Clendenin - Bass
Chuck Schuldiner - Guitars and Vocals
"For anyone with a dream, this album is for you!"
- Chuck Schuldiner
1998 (c) NUCLEAR BLAST RecordsCaptcha
Widget
Liedje Dr. Death (credits) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied (credits)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dr. Death (credits) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje (credits) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.