Defensive Personalities


One mind divided into three, for every problem a personality
Each one trying to protect, for the crisis a person they'll select
With sorrow comes reassurance, with confusion there's ignorance

Deny who they are, a fantasy gone gone too far

Protecting the weak points of the mind
Defensive personalities
Violent one minute calm the next
Defensive Personalities

[Solos: Shuldiner, Murphy]

Passed down from generations, years of pain and complication
Darkness was a punishment, memories time cannot mend
Brutalised from the day of birth, to reality they can't return

Existing in a world of three lives inside of one

Protecting the weak points of the mind
Defensive personalities
Violent one minute calm the next
Defensive PersonalitiesCaptcha
Liedje Dr. Death Defensive Personalities is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Defensive Personalitiesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dr. Death Defensive Personalities downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Defensive Personalities in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.