Denial of Life


In your dreams
The pain is so real
Before the dead
You'll have to kneel
Hear your future screams
See your epitaph
As you scream
The dead they laugh

Pain, growing stronger
Life, exists no longer
Welcome, to a world of pain
Death and despair

Denial of life (Vile denial)

Created by your mind
To overtake your life
Sacrificial suicide
End it with a knife
Much too late
To change your mind
A bloody corpse
Is left behindCaptcha
Liedje Dr. Death Denial of Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Denial of Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dr. Death Denial of Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Denial of Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.